HttpPost ve HttpGet Nedir ? Farkları Nelerdir ?

GET methodu HTTP istekleri arasındaki varsayılan yöntemdir.  GET metodu ile yapılan istekler tarayıcının adres satırında görünür. Sadece belirli boyutta veri gönderileceği zaman kullanılır.

POST metodu ise URL’ de görünmesini istemediğimiz veriler olduğunda, dosya yükleyeceğimiz zaman, querystring’in çok büyük olduğu durumlarda kullanılır. POST yönteminde gönderebileceğimiz verinin boyutu ile ilgili bir sınır yoktur. Ayrıca gönderdiğimiz parametrelerin adres satırında görünmemesi dolayısıyla GET yöntemine göre daha güvenlidir. HTML form gönderileceği zaman neredeyse her zaman POST yöntemi tercih edilir.

Örnek vermek gerekirse Kisilers tablomuzun olduğu bir proje üzerinde kişi bilgilerini düzenlemek isteyebiliriz. Bunun için genellikle iki Action oluştururuz. Bunlardan biri kişinin ID sini parametre olarak alan gelen ID ye göre kişinin bilgilerini Edit formunda açan Action iken diğeri POST olduğunda yani Kaydet butonuna tıklandığında kullanılacak Actiondur.

 

Yukarıda ki Action’ da querystring’imiz kisa iken aşağıdakinde Kisilers tablosundaki kolon sayısına göre uzunluğu değişecek bir querystring söz konusu. Ayrıca buradan dönen bilgilerinde adres çubuğunda görünmesini istemediğimiz için POST methodunu kullanırız.

 

 

Soru ve görüşleriniz için yorum yapabilirsiniz. Kolay gelsin .. 🙂

One thought on “HttpPost ve HttpGet Nedir ? Farkları Nelerdir ?

  1. Merhaba,
    Burada sözü edilen Post ve Get metdoları Spring MVC projelerindeki Controller metodlarındaki @GetMapping ve @PostMapping ile aynı mıdır? (Teknolojiler farklı olduğundan birebir karşılığı olmayabilir.)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir